Badanie Witaminy D

utworzone przez | paź 24, 2022 | Bez kategorii, Blog

Rola witaminy D jest kluczowa w utrzymywaniu prawidłowego stężenia wapnia we krwi, a tym samym odpowiedniej struktury i funkcji kośćca. Rozpoczęte w ostatnich latach szeroko zakrojone badania nad wpływem witaminy D na organizm ludzki ujawniły szereg jej innych zastosowań. Poza układem kostnym wpływa ona także na układy: nerwowy, mięśniowy, immunologiczny, krążenia czy rozrodczy. Jej prawidłowy poziom zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby autoimmunologiczne, niektóre typy nowotworów, cukrzycę, choroby układu krążenia czy nadciśnienie tętnicze.
Metabolizm witaminy D jest bardzo złożony, a w jego efekcie powstaje wiele form o różnorodnym charakterze. Pod względem ilościowym we krwi dominują związki:
✅główne prekursory aktywnej formy witaminy D: 25(OH)D2 i 25(OH)D3
✅forma epimeryczna 3–epi–25(OH)D3
✅katabolit 24,25(OH)2D3
Każdy z opisanych parametrów ma zupełnie inne działanie, a niewłaściwy poziom jego stężenia może wynikać z odmiennych przyczyn. Dlatego tak ważna jest jak najbardziej adekwatna ocena ich zawartości. Mimo to jedynym badanym w polskich laboratoriach parametrem jest całkowite stężenie 25(OH)D, co nie daje pełnego obrazu metabolizmu klinicznego witaminy D.
Dzięki zastosowaniu metody referencyjnej (LC-MS/MS) umożliwiliśmy selektywne, dokładne, ilościowe oznaczenie zawartości metabolitów: 25(OH)D2, 25(OH)D3, 3-epi-25(OH)D3 oraz 24,25(OH)2D3.
☀️Inwestycja – 110 zł
☎️Zapisy pod numerem tel. +48 503 087 612