Zachęcamy do lektury dotyczącej  pierwszego badania mającego na celu zbadanie wpływu tlenoterapii
wysokoprzepływowej z zastosowaniem Komory Normobarycznej na funkcje poznawcze,
biochemiczne (parametry stresu oksydacyjnego i poziom neurotrofin), funkcjonowanie
układu krążenia i autonomicznego układu nerwowego.

Klikamy w link —>MedicinaPL