Dotacje

Tytuł projektu: Zabezpieczenie ciągłości działalności gospodarczej firmy HOLISTYCZNE CENTRUM TERAPII NATURALNYCH S.C.
Numer umowy: RPWM.13.01.00-28-0216/22
Wartość dofinansowania: 430165.33 PLN
Cel projektu: Zbudowanie odporności i zabezpieczenie ciągłości działalności gospodarczej firmy – HOLISTYCZNE CENTRUM TERAPII NATURALNYCH S.C. na przyszłe kryzysy, w okresie do 31.12.2023 r.