Tytuł projektu: Zabezpieczenie ciągłości działalności gospodarczej firmy HOLISTYCZNE CENTRUM TERAPII NATURALNYCH S.C.
Numer umowy: RPWM.13.01.00-28-0216/22
Wartość dofinansowania: 430165.33 PLN
Cel projektu: Zbudowanie odporności i zabezpieczenie ciągłości działalności gospodarczej firmy – HOLISTYCZNE CENTRUM TERAPII NATURALNYCH S.C. na przyszłe kryzysy, w okresie do 31.12.2023 r.

Zakupiono: Normosferę, maszynownię, 2 dystrybutory wody wodorowej, 2 gongi i misy kryształowe, system monitoringu z automatyką, generator prądu,  sklep online oraz mikroskopy do badania żywej kropli krw.

 

Normobaria Ostróda "Holistyczne Centrum Terapii Naturalnych" Normobaria Ostróda "Holistyczne Centrum Terapii Naturalnych"

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.